Blog o mobilních domech

Údržba mobilního domu

Tak jako každý objekt, i mobilní dům si zaslouží pravidelnou údržbu.

Ta se dá rozdělit do několika kroků:

 1. Kontrola spodní části a podvozku
  Nejdříve zkontrolujeme spodní část mobilheimu vizuálně, poté provedeme tlakovou kontrolu rozvodů a odpadů. Potrubí může být poškozeno například mrazem. 
 2. Kontrola přívodů vzduchu a stropních výdechů
  Zvláště z jižní strany mohou být ve stropních výdeších vosy. Zkontrolujte také komínky plynových ohřívačů – mohou být jak zanesené, což způsobuje horší odtah tak tam může být také nastěhován nepříjemný hmyz :)
 3. Výměna odvlhčovačů a solí
  pokud v uzavřených a málo větraných prostorách používáte odvlhčovací tablety nebo misky se solí, vyměňte je.
 4. Kontrola těsnění
  prohlédněte rámy a těsnění oken a dveří. Je vhodné je také vyčistit a zkontrolovat, zda někam nezatéká. 
 5. Kontrola usazení
  pokud vám drhnou dveře nebo okna, znamená to, že si mohl mobilheim "sednout" a to třeba sesednutím podloží. Je pak nutné seřídit usazení pomocí rektifikačních podpěr nebo v případě usazení na pevné pilíře, využít hever a klínky na podložení.
 6. Kontrola střechy a okapů
  pečlivě prohlédněte střešní krytinu a odvodňovací žlábky. Vyčistěte od nečistot a případné odřeniny ošetřete nátěrem (u ocelových krytin). Na střeše rovněž zkontrolujte těsnění kolem komínků a vikýřů. Často je tmel popraskaný, takže je nutné jej obnovit.
 7. Nezapomeňte na pravidelné revize
  plynové spotřebiče potřebují pravidelné revize a také je nutné pravidelně kontrolovat elektroinstalaci, nezapomínejte na to!Máte o mobilheim zájem nebo se chcete jen na něco zeptat?

Pokud nechcete psát, můžete rovnou zavolat k nám do Rožnova na telefon 775 334 455