Blog o mobilních domech

Opatření proti COVID 19

Aktualizace od 10. 4.

na základě uvolnění Mimořádného opatření pro další obchodní provozovny, přijaté dne 6. 4. 2020 usnesením vlády ČR č. 395 otevíráme od 10. 4. 2020 naše prodejní centra v rozsahu běžné provozní doby. S výjimkou státních svátků u kterých není umožněn maloobchodní prodej.

V případě zájmu o návštěvu našich prodejních center se prosím objednejte telefonicky a dodržujte pokyny obsluhy a zásady doporučené Ministerstvem zdravotnictví.

Naši pracovníci jsou instruováni, aby zajistitli všechny předepsané zásady, včetně desinfekce exponovaných míst. S aktuálními pravidly se seznamte zde.

-------------

Vážení zákazníci z důvodu nařízení vlády o přijetí opatření proti šíření nemoci COVID 19, uzavíráme ode dne 14. 3. 2020 naše prodejny mobilních domů.

Protože vám chceme vyjít vstříc umožňujeme prodej přes telefon, internet a e-mail. Další vývoj, včetně možnosti dovozu mobilních domů od našich zahraničních dodavatelů bude pravděpodobně silně omezen.

Proto využijte možnosti koupě mobilního domku přes telefon, internet, e-mail ze stávajících, stále se zmenšujících zásob.

Chápeme, že osobní prohlídka mobilního domku je nutná, proto vám tímto veřejným příslibem garantujeme možnost bezplatné výměny zakoupeného domku za jiný.

K výměně může dojít v okamžiku, kdy budou opatření uvolněna, po osobní prohlídce zakoupeného domku v naší prodejně mobilních domů.

Podrobnější info získáte na našich info linkách a e-mailech:

Máte o mobilheim zájem nebo se chcete jen na něco zeptat?

Pokud nechcete psát, můžete rovnou zavolat k nám do Rožnova na telefon 775 334 455