Blog o mobilních domech

Zateplení mobilního domu

Mobilní domy mají obvykle jednoduchou konstrukci. Jsou to, v zásadě, dřevostavby, které jsou zateplené minerální vatou nebo polystyrenem.

Vnější obklad domů je nejčastěji dřevo (ošetřené proti povětrnostním vlivům) nebo vinylový siding.

Celá tato konstrukce je poté umístěna na příhradovém podvozku s nápravou a koly.

Nejčastěji jsou domy zatepleny 4–6 cm izolace. Při této šířce nehraje až tak významnou roli, zda se jedná o polystyren nebo minerální vatu. Takovéto domy jsou určeny pro provoz jaro–podzim.

Další variantou jsou domy, které jsou již z výroby osazeny 8 cm izolace. Tyto 2 dodatečné centimetry jsou již podstatný rozdíl v tom, že je možné dům obývat celoročně v případě mírných zim. Navíc jsou tyto mobilheimy vybaveny izolačními skly v oknech, kudy obvykle uniká velké množství tepla.

Avšak pro pohodlné obývání domu v našich podmínkách je vhodné jej dodatečně "přizateplit".

Možností jak takto dodatečně zateplit mobilheim je několik:

  1. systém dodatečné obvodové konstrukce (nejčastěji dřevěné), mezi kterou je vložena minerální vata a poté již pouze difúzně propustná folie a např. opět dřevěný zákop
  2. opět systém dodatečné obvodové konstrukce mezi kterou je vložen a nalepen polystyren a následně opět pojistná folie a zákop
  3. zateplení polystyrenem ve dvou vrstvách, kdy první vrstva je vložena mezi dodatečnou konstrukci a další vrstva je pak lepena na první. Následně je možné na polystyren nanést standardní omítku, resp. využít klasický systém "perlinka–lepidlo–fasádní omítka". Tímto způsobem můžete mít mobilheim zateplen např. 16 cm polystyrenu.

Nezapomeňte však na zateplení podlahy a střechy. Podmínky jsou víceméně stejné jako u stěn.

Každopádně je vždy lepší zateplovat mobilheim z vnější strany než aplikovat vnitřní izolaci a to hlavně z důvodu nevhodného přenosu rosného bodu do vnitřních konstrukcí.

Zdroj obrázků: Pinterest

Máte o mobilheim zájem nebo se chcete jen na něco zeptat?

Pokud nechcete psát, můžete rovnou zavolat k nám do Rožnova na telefon 775 334 455