Ochranné známky

Úvod | |

Marvel - Logo

Ochranné známky

Marvel® je registrovaná ochranná známka společnosti Marvel International, s. r. o.

Ochranné značky, loga a servisní značky (dále hromadně označované jen jako „Ochranné známky“) zobrazené na stránce jsou registrovanými a neregistrovanými Ochrannými známkami společnosti Marvel International, s. r. o. a jiných osob. Nic na této stránce by se nemělo vykládat jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání jakékoli Ochranné známky uvedené na stránce bez písemného svolení společnosti Marvel International, s. r. o. nebo takové třetí osoby, která případně Ochranné známky umístěné na stránce vlastní.

 

Užívání Ochranných známek uvedených na stránce nebo užívání jakéhokoli jiného obsahu stránky, s výjimkami uvedenými v Pravidla použití loga Marvel mobilní domy, je přísně zakázáno.

Další partneři:
Mobilák.cz - mobilní domy, mobilheimy